Poranne uroczystości z okazji Jubileuszu 60-lecia Szpitala

28 marca, 2024

Z okazji Jubileuszu 60-lecia naszego Szpitala odbyła się uroczysta konferencja prasowa z udziałem m.in.: Prezydenta – Arkadiusza Chęcińskiego,  Wicewojewody Śląskiego – Rafała Adamczyka, Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Anny Jedynak-Rykały, Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej – Moniki Holewy, Prodziekana Akademii WSB – dr Bernadety Kuraszewskej oraz radnych miejskich na czele z Przewodniczącą RM Ewą Szotą, Przyjaciół i Pracowników Szpitala oraz przedstawicieli mediów.
Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie! Sala i szpitalny hol wypełnione były do ostatniego miejsca.
Poranne uroczystości rozpoczęła Prezes Zarządu Aneta Kawka od wystąpienia, w którym podziękowała wszystkim pracownikom pracującym na co dzień na sukces placówki – począwszy od lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, personelu pomocniczego, technicznego, administracyjnego oraz wszystkich zaangażowanych w jej rozwój. Podziękowała także za wsparcie i życzliwość Arkadiuszowi Chęcińskiemu, Prezydentowi Sosnowca oraz Annie Jedynak-Rykale, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.
Przed emisją specjalnego filmu – wspomnienia o dr. n. med. Leszku Soneckim – ordynatorze i współtwórcy pierwszego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, którego imieniem nazwano Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej, krótką laudację wygłosił dr. n. med. Bogdan Wójcik. Następnie uroczyście odsłonięto tablicę z nową nazwą Oddziału oraz goście przeszli na Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej, gdzie oficjalnie zaprezentowany został porodówkowy mural, który z okazji jubileuszu stworzył znany, zagłębiowski artysta Wojciech Walczyk. Malowidło zostało ufundowane przez Miasto Sosnowiec. Wydarzenie uświetniła wystawa historycznych fotografii przedstawiających m.in. uroczyste otwarcie szpitala przez Edwarda Gierka i Jerzego Ziętka, uruchomienia pierwszego oddziału, jubileusz 30-lecia placówki czy zdjęcia dokumentujące rozwój oraz najnowsze działania i inwestycje. Był także czas na pamiątkowe wpisy do księgi oraz prezentację gabloty jubileuszowej, w której oprócz starych fotografii znalazły się również przyrządy medyczne z dawnych lat.