Poszerzenie oferty usług pielęgnacyjno-opiekuńczych

1 lutego, 2024

Drodzy Państwo,

w odpowiedzi na wciąż rosnące zapotrzebowanie w zakresie opieki długoterminowej, zdecydowaliśmy się rozszerzyć naszą ofertę usług pielęgnacyjno-opiekuńczych o nową, płatną, usługę opieki dla osób niesamodzielnych wymagających wsparcia w życiu codziennym. Zależy nam na zapewnieniu Państwu jak największej dostępności do opieki wytchnieniowej, dlatego chcemy zaproponować Państwu kompleksową usługę w zakresie pielęgnacji i opieki nad pacjentem przy ul. Szpitalnej 1 w Sosnowcu.

Oferujemy pobyty czasowe, wytchnieniowe 14-dniowe, bądź miesięczne, z możliwością przedłużenia pobytu.

Zapewniamy profesjonalną opiekę pielęgnacyjną/opiekuńczą dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zakres świadczeń wchodzących w skład podstawowej opłaty za pobyt w tym oferowane świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze to:

  1. opieka personelu pielęgniarskiego/opiekuńczego w oparciu o opracowany indywidualny plan pielęgnacji / w tym zabiegi higieniczne, podaż leków doustnych zleconych przez lekarza POZ, pomoc w czynnościach dnia codziennego/,
  2. kontynuacja leczenia przewlekłego w oparciu o dostarczoną dokumentację medyczną od lekarza POZ i leki oraz środki pielęgnacyjne, zaopatrzenie medyczne własne pacjenta.
  3. zakwaterowanie / osobodzień,
  4. zapewnienie wyżywienia zgodnie z harmonogramem czasowym – diety adekwatnej do stanu odżywienia i stanu zdrowia,

Pozostałe dodatkowe świadczenia pielęgniarskie, pakiety rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i usługi nie ujęte wyżej dostępne są wg obowiązującego cennika szpitala  i w razie konieczności/uzgodnienia ich wykonania doliczone zostają do podstawowej opłaty za pobyt pacjenta.

Zapraszamy do kontaktu osobistego pod numerami telefonu, w godzinach od 8-14.00, w dni powszednie: (32) 41 30 262, (32) 41 30 261, (32) 41 30 295 lub na adres email: apolak@szpital.sosnowiec.pl; prosimy o pozostawienie numeru telefonu do kontaktu.