Powstanie Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matki i Noworodkiem.

26 marca, 2010

Dnia 17 marca 2009 r. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 podpisano umowę na wykonanie projektu architektonicznego oraz przebudowy części zachodniej budynku Szpitala znajdującego się przy ul. Zegadłowicza 3 z przeznaczeniem na utworzenie Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem. Wyłonionym w wyniku przeprowadzonego przetargu partnerem Szpitala zostało Biuro Architekt Kaczmarczyk z Suchej Beskidzkiej.

Stworzenie Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem to jedno z głównych zadań Priorytetu I Planu Strategicznego Rozwoju Szpitala Miejskiego w Sosnowcu na lata 2008 – 2014. Według umowy, projekt powstanie w ciągu 150 dni. Jednostka ta obejmie docelowo działające obecnie w Szpitalu, posadowione przy ul. Szpitalnej 1 oraz ul. 3 Maja 33, Oddziały Położniczo – Ginekologiczne I i II oraz Oddziały Noworodków i Wcześniaków I i II, Blok Porodowy oraz Poradnie: Poradnię Konsultacyjną dla Kobiet, Poradnię Patologii Ciąży, Poradnię Profilaktyki Chorób Piersi, Poradnię Neonatologii i Patologii Noworodka. Szacowana liczba łóżek w Sosnowieckim Centrum Opieki Nad Matką i Noworodkiem wynosi 150, w tym 36 łóżek noworodkowych.

Po opracowaniu projektu zostanie wyłoniony jego wykonawca. Zakłada się że w drugiej połowie 2010 nastąpi przeniesienie całej działalności z zakresu ginekologii i położnictwa oraz neonatologii do obiektu spełniającego najwyższe europejskie standardy, przyjaznego i bezpiecznego dla pacjentek i ich dzieci, a przy tym funkcjonalnego, stwarzającego dobre warunki pracy. Całe przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z przyznanej Szpitalowi przez Miasto Sosnowiec dotacji. Koszt inwestycji szacuje się na kilka milionów złotych.

Podczas uroczystości podpisania umowy Dyrektor Szpitala oraz Ordynatorzy poszczególnych Oddziałów Położniczo – Ginekologicznych oraz Oddziałów Noworodków i Wcześniaków wyrazili ogromne zadowolenie z rozpoczętych działań restrukturyzacyjnych, które w dalszej kolejności mają objąć budowę bloku operacyjnego i przebudowę kolejnych oddziałów. Zgodnie przyznano, że Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem jest pierwsze, gdyż należy się mieszkankom Sosnowca. Rozpoczęcie przebudowy Szpitala od Oddziałów Położniczo – Ginekologicznych i Oddziałów Noworodków i Wcześniaków ma również wyraz symboliczny, wszakże wszystko zaczyna się od narodzin…