Program pn.: „Psychoterapia i rehabilitacja w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin na rok 2023”.

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

REALIZUJE PROGRAM FINANSOWANY

PRZEZ GMINĘ SOSNOWIEC

 

Program pn.: „Psychoterapia i rehabilitacja w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin na rok 2023”.

 

Kwota dotacji: 700 000,00 PLN.

Cel programu: zwiększenie dostępności do leczenia uzależnień dla mieszkańców Sosnowca.

Adresaci Programu: mieszkańcy Sosnowca i osoby czasowo przebywające na terenie Gminy Sosnowiec.

 

 

Termin realizacji: od stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Miejsce realizacji:

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o,. w restrukturyzacji, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

tel. 32 4130 551, 32 4130 552

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE !!!