Program pn.: „Wsparcie środowiskowe i psychoterapia w leczeniu dzieci i młodzieży ujawniającej zaburzenia zachowania z powodu używania substancji psychoaktywnych oraz pomoc psychologiczna dla ich rodziców lub opiekunów na rok 2023”.

  • Strona główna
  • Programy Współfinansowane
  • Program pn.: „Wsparcie środowiskowe i psychoterapia w leczeniu dzieci i młodzieży ujawniającej zaburzenia zachowania z powodu używania substancji psychoaktywnych oraz pomoc psychologiczna dla ich rodziców lub opiekunów na rok 2023”.

 

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

REALIZUJE PROGRAM FINANSOWANY

PRZEZ GMINĘ SOSNOWIEC

 

Program pn.: „Wsparcie środowiskowe i psychoterapia w leczeniu dzieci i młodzieży ujawniającej zaburzenia zachowania z powodu używania substancji psychoaktywnych oraz pomoc psychologiczna dla ich rodziców lub opiekunów na rok 2023”.

 

Kwota dotacji: 102 500,00 PLN.

 

Cel programu: udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży nadużywającej substancji psychoaktywnych.

 

Adresaci Programu: mieszkańcy Sosnowca i osoby czasowo przebywające na terenie Gminy Sosnowiec.

 

Termin realizacji:

od stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Miejsce realizacji:

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o,. w restrukturyzacji, Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

tel. 32 4130 551, 32 4130 552

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE !!!