Projekt „Śląskie Pomaga”

15 lipca, 2020

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż w ramach wsparcia Samorządu Województwa Śląskiego w walce z epidemią Covid-19, Sosnowiecki Szpital Miejski zrealizował projekt „Śląskie Pomaga”, zadanie: „Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2”
W ramach projektu został zakupiony profesjonalny oczyszczacz powietrza oraz koncentrator tlenu wraz w wyposażeniem, z przeznaczeniem dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.