Przychodnia Zagórze

28 maja, 2014

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. zaprasza do Przychodni „Zagórze” przy ul. Szpitalnej 1.
Przychodnia zapewnia:

– szeroki zakres specjalistów
– miłą i sprawną obsługę
– nowoczesną aparaturę i wyposażenie
– łatwą i szybką rejestrację
– infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych
– możliwość kontynuacji i pogłębionej diagnostyki i leczenia w ramach struktur Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

W Przychodni uruchomiono już następujące Poradnie:

– parter: Poradnia Ogólna, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Poradnia dla Dzieci D, D1,

– I piętro: Poradnia Proktologiczna, Poradnia Chorób Piersi I oraz Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej, Poradnia Leczenia Bólu, Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych, Poradnia Neurologiczna,

– II piętro: Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi II, Poradnia Chirurgii Ogólnej III, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Gabinet EKG.

Kolejne Poradnie zaczną funkcjonować w nowym budynku w czerwcu br.

Usługi realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – bezpłatnie zgodnie z przyjętym harmonogramem.

ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00.
Po godz. 18.00 w soboty, niedziele i święta świadczone są usługi w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Szczegółowe informacje o godzinach pracy specjalistów można uzyskać:
– pod numerem telefonu 32 4130 500
– w siedzibie Poradni

Rejestracja do specjalistów:
– telefoniczna tel. 32 4130 500
– w siedzibie Poradni

Modernizacja segmentu zachodniego budynku Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 1 została zrealizowana w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa części wnętrz segmentu zachodniego z instalacjami wod-kan, hydrantową, c.o., wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, elektrycznymi, oświetlenia, informatycznymi, telefonicznymi, systemu p.poż., z przebudową windy oraz przebudową parterowego łącznika wraz z termomodernizacją segmentu zachodniego” i pozwoli niepełnosprawnym oraz pozostałym pacjentom na korzystanie z zakupionej nowoczesnej windy dzięki wsparciu właściciela – Miasta Sosnowiec.