Przyszpitalny Ośrodek dla obywateli Ukrainy

5 maja, 2022

Duża grupa obywateli przybyłych z Ukrainy znalazła schronienie w utworzonym w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Ośrodku. Jednoczasowo mieści on 120 mieszkańców. Kierowane do tego Ośrodka są przede wszystkim osoby z problemami zdrowotnymi, gdyż w tym samym budynku, mieści się Podstawowa Opieka Zdrowotna, Nocna i Świąteczna Pomoc Medyczna, poradnie specjalistyczne oraz laboratorium i inne pracownie diagnostyczne, jak RTG i USG.

Poza opieką zaoferowaną przybyłym gościom przez pracowników Szpitala, Ośrodek podejmuje działania mające na celu zintegrowanie podopiecznych z lokalną społecznością. Ważnym elementem ułatwiającym aklimatyzację przyjezdnych w naszym kraju jest kurs języka polskiego oraz współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. Zarząd Szpitala bardzo dziękuje Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy i innych Urzędów, Banków i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu, którzy przybyli do naszego Ośrodka, aby słabo jeszcze orientujący się w terenie obywatele Ukrainy mogli załatwić niezbędne formalności, umożliwiające ich pobyt w Polsce. Część osób podjęła pracę poza szpitalem, część skorzystała z możliwości zatrudnienia w Szpitalu. Aktualnie Szpital zatrudnia dziesięciu obywateli Ukrainy, w tym 2 lekarzy, 3 pielęgniarki, 1 opiekuna medycznego, 1 sanitariusza, 2 rejestratorki i 1 sprzątaczkę.