RPO

29 lipca, 2015

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu: „Kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej budynku przy ul. Zegadłowicza 3 Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Beneficjent: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

Wartość projektu: 10 798 923,90 zł

Wartość dofinansowania: 3 530 510,47 zł

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie „www.rpo.slaskie.pl”