Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. otrzymał wsparcie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

7 stycznia, 2019

W 2018r. Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. kolejny raz otrzymał wsparcie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem w ramach 26 Finału dedykowanego „wyrównaniu szans w leczeniu noworodków” sprzęt medyczny otrzymał Oddział Noworodków i Wcześniaków. Leczenie małych pacjentów będzie wspierane przez:

  • 10 kardiografów z detektorem tętna płodu oraz monitorem centralnym,
  • dwie lampy do fototerapii,
  • bilirubinometr,
  • trzy stanowiska do resuscytacji wraz z kardiomonitorem i nawilżaczem,
  • aparat InfantFlow wspomagającym oddech noworodków.

Przekazana aparatura medyczna o wartości blisko 425 tysięcy złotych, pozwoli na świadczenie usług medycznych dla noworodków na jeszcze wyższym poziomie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy obdarowuje naszą placówkę od wielu lat – oprócz Oddziału Noworodków, sprzęt otrzymuje także Zakład Opiekuńczo – Leczniczy czy Oddział Geriatrii. Od 2016r. Szpital dokłada swoją cegiełkę do sosnowieckiego Finału poprzez czynny w nim udział. Już 13 stycznia 2019r. po raz czwarty zostanie zorganizowane szpitalne stoisko medyczne w Hali Widowiskowo-Sportowej w Sosnowcu Zagórzu. W ramach działań udzielane będą bezpłatne porady specjalistów oraz wykonywane podstawowe badania (pomiar cukru i ciśnienia). W ubiegłych latach porad udzielali m.in. fizjoterapeuta, dietetyk czy pielęgniarka. Ze względu na liczny udział młodej publiczności, na stoisku będzie można wziąć udział w grze, laboratoryjnych doświadczeniach oraz nauczyć się prawidłowego mycia rąk.