Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matka i Noworodkiem otworzyło swoje podwoje przy ul. Zegadłowicza 3

19 listopada, 2010

18 listopada 2010r., w drugim etapie realizacji programu Zdrowa matka – zdrowy noworodek zaprezentowano część nowych pomieszczeń Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem na parterze w segmencie C oraz jego przyszłe wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny.
W ramach otwartych dni, panie mogły uzyskać bezpłatnie poradę ginekologiczną, a także poddać się badaniu cytologicznemu i mammograficznemu. Chętnych nie brakowało. Wykonano kilkadziesiąt bezpłatnych cytologii i mammografii.

SCO-podwoje