Sosnowieckie Warsztaty Ortopedyczne

1 października, 2019

Temat spotkania: Endoprotezoplastyka odwrócona stawu ramiennego z przeniesieniem przyczepu ścięgna mięśnia najszerszego grzbietu (live surgery)


Organizator spotkania: Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej

Data spotkania 11.10.2019
Miejsce spotkania: Sosnowiecki Szpital Miejski, ul. Zegadłowicza 3, 41-200 Sosnowiec, Sala wykładowa, (parter, budynek bloku operacyjnego).
Parking dla uczestników na terenie szpitala bezpłatny (wjazd od ulicy Ostrogórskiej)

Program spotkania:
Moderatorzy: dr Roman Brzóska (Bielsko-Biała) / dr Bogdan Wójcik
08:30 Powitanie uczestników (dr Bogdan Wójcik)
08:40 Sesja 1 – wstęp
1. Artropatia związana z patologią stożka rotatorów (dr Tomasz Kaczor) 10 min
2. Współczesne możliwości terapeutyczne – omówienie zasady funkcjonowania protezy
odwróconej i transferu ścięgna mięśnia najszerszego grzbietu (dr Robert Wilk) 10 min
3. Technika operacyjna systemu Comprehensive Biomet/Zimmer (dr Rafał Orlicki) 10 min
09:10 Sesja 2 – prezentacja przypadków (dr Karolina Zgoda / dr Piotr Zawadzki) 10 min
09:20 Sesja 3 – Live Surgery 1 (dr Jean Grimberg (Paryż) / dr Tomasz Kaczor / dr Robert Wilk)
Przerwa kawowa
12:00 Sesja 4 – Live Surgery 2 (dr Jean Grimberg (Paryż) / dr Robert Wilk / dr Tomasz Kaczor)
14:00 Sesja 5 – Moje doświadczenia z endoprotezą odwróconą i transferem ścięgna mięśnia
najszerszego grzbietu (dr Jean Grimberg, Paryż) 20 min
Dyskusja / Pytania
14:30 Zakończenie spotkania