Spotkanie opłatkowe w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu.

26 marca, 2010

W dniu 5 stycznia 2010 roku o godzinie 13.30 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, które poprowadził Dyrektor Zbigniew Swoboda.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Szpitala, Ordynatorzy i Kierownicy Oddziałów, kadra kierownicza pozostałych komórek organizacyjnych, przedstawiciele Rady Społecznej Szpitala: Przewodniczący Zbigniew Jaskiernia, Wiceprzewodniczący Tomasz Bańbuła oraz członek Rady Społecznej Zbigniew Muszyński, jak też Księża Kapelani: Ks. Proboszcz kanonik Stanisław Kocot, Ks. Wojciech Stach oraz Ks. Lucjan Kaczor.
Zebrani wysłuchali fragmentu ewangelii Św. Łukasza odczytanego przez Ks. Wojciecha Stacha.
Następnie głos zabrał Dyrektor Zbigniew Swoboda podsumowując miniony, bogaty w wydarzenia rok 2009, pełen zmian związanych z restrukturyzacją Szpitala. Poinformował również o zawarciu pomiędzy nim a Gminą Sosnowiec nowego kontraktu menedżerskiego, o charakterze zadaniowym obejmującego okres 12 miesięcy.
Dyrektor przekazał wszystkim zebranym i ich rodzinom życzenia noworoczne, co uczynili również w swoich wystąpieniach Wiceprezydent Zbigniew Jaskiernia oraz Tomasz Bańbuła – Wiceprzewodniczący Rady Społecznej.
Refleksją na temat pracy w Szpitalu oraz życzeniami noworocznymi podzielił się w swoim wystąpieniu również lek. Andrzej Noga Przewodniczący Kolegium Ordynatorów.
Wspólnie odśpiewano kolędę „Dzisiaj w Betlejem”.
Po zakończeniu części oficjalnej zebrani składali sobie życzenia i dzielili opłatkiem, symbolem zgody i pojednania.
Uczestnicy spotkania mogli skosztować okolicznościowych potraw przygotowanych przez szpitalny Dział Żywienia.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i z pewnością pozostawi wiele wspomnień i refleksji na przyszłość.