Stan surowy otwarty budowy Bloku Operacyjnego został zakończony.

28 sierpnia, 2017

W ubiegłym tygodniu zakończono budowę konstrukcji bloku operacyjnego. Przełomowym momentem było zamontowanie przez Wykonawcę tzw. wiechy w najwyższym punkcie budowy. Został zdemontowany również żuraw, który nie będzie już potrzebny. Tym samym zakończono stan surowy otwarty budowy i rozpoczęto prace wykończeniowe i instalacyjne wewnątrz budynku.

Budowa postępuje zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

Blok Operacyjny