STOP SMOG

27 lutego, 2018

Smog istnieje i trudno zaprzeczać, że ma coraz większy i niestety negatywny wpływ na zdrowie a nawet życie człowieka. Jest to temat szczególnie istotny dla mieszkańców Zagłębia, gdzie to negatywne zjawisko coraz bardziej narasta zwłaszcza w miesiącach zimowych. W dniu 20 lutego odbyła się w Sosnowcu konferencja STOP SMOG organizowana przez Urząd Miasta oraz Wyższą Szkołę Humanitas, która poświęcona była jakości powietrza oraz poziomowi jego zanieczyszczenia.

Przedstawiciele Władz Miasta, samorządowcy, eksperci różnych dziedzin w tym reprezentacji naszej placówki pochyli się nam problematyką smogu w tym źródłom jego pochodzenia, metodom zapobiegania, konsekwencjom dla zdrowia. W wydarzeniu wzięli udział znamienici goście w tym: Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński,  Wójt Gierałtowic Joachim Bargiel, Rafał Psik z Alarm Smogowy, Krystian Dudek z WSH w Sosnowcu, a także nasi pracownicy: Dominika Szeja neurologopeda Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Mariusz Kozłowski Kierownik Oddziału Otolaryngologii.

Pani Dominika przedstawiła prezentację na temat krótko- i długofalowego wpływu smogu na zdrowie i życie ludzkie. Nasza prelegentka omówiła konsekwencje zdrowotne wynikające z zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi pyłami oraz przedstawiła sposoby na zminimalizowanie  ich wpływu na ludzki organizm.  Ze szczególną uwagą przyjrzała się zmianom zachodzącym w mózgu, które znacząco podwyższają ryzyko wystąpienia niektórych chorób  ośrodkowego układu nerwowego, w tym udaru mózgu, choroby Alzheimera czy uszkodzeń dojrzewającego układu nerwowego jeszcze w łonie matki.

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny w którym uczestniczył dr n. med. Mariusz Kozłowski. Kierownik Oddziału Otolaryngologii wypowiadał się m.in. na temat długofalowych zagrożeń związanych ze smogiem, w tym  problematyce dotyczącej narastającej liczbie występowania nowotworów gardła i okolic szyi. Zabierał głos także w kwestii strategii oraz rozwiązań systemowych, jakie powinny zostać opracowane w celu niwelowania skutków tzw. niskiej emisji, a tym samym uwalniania metali ciężkich i pyłów do atmosfery.

Wykład SMOG