Szpital Miejski w Sosnowcu zakupił nowy mammograf oraz inny sprzęt i aparaturę medyczną za łączną kwotę ponad 2,5 mln zł.

26 marca, 2010

Aparat mammograficzny w sosnowieckim Szpitalu to nowoczesne urządzenie przeznaczone do wykonywania badań przesiewowych i diagnostycznych. Spełnia wszelkie wymogi wiarygodnych badań mammograficznych oraz europejskich wytycznych dotyczących badań przesiewowych.
Specjalna konstrukcja mammografu zapewnia lepszą ekspozycję dołów pachowych, kontrolę siły docisku i pola przylegania.
Sosnowiecki mammograf posiada rzadko osiąganą w innych aparatach możliwość wykonywania powiększeń wybranych fragmentów piersi, czego efektem jest doskonalsza i precyzyjniejsza diagnostyka raka piersi. Dodatkowym atutem urządzenia jest jego dostosowanie do pacjentek niepełnosprawnych.
Dzięki otrzymanej dotacji z budżetu Miasta Sosnowca, Szpital nabył również EMG z potencjałami dla potrzeb Centrum Diagnostyki i Leczenia Schorzeń Neurologicznych i ultrasonograf z kolorowym dopplerem dla potrzeb Miejskiego Centrum Diagnostyki i Leczenia Schorzeń Internistycznych, utworzonych w budynku przy ul. Szpitalnej. Tam też stanął nowy aparat RTG z wywoływarką.
W 2009r. doposażone zostały bloki operacyjne w sprzęt niezbędny do zabiegów chirurgicznych, laryngologicznych, ginekologicznych, urologicznych. Nowy sprzęt dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pozwoli m.in. na przeprowadzanie precyzyjnych operacji artroskopii barku.
Zakup nowego sprzętu był niezbędny ze względu na wymogi kontraktu z NFZ – sprzęt poprzednio użytkowany przez wiele lat, nie spełniał wymogów jakościowych. Specyfikacje i asortyment oraz parametry sprzętu wybrano w taki sposób by mógł on być użytkowany również w nowo wybudowanym Centralnym Bloku Operacyjnym. Zadbano również o komfort pobytu pacjentów w Szpitalu. Szpital został zaopatrzony w łóżka rehabilitacyjne, wózki do transportu chorych i wózki transportowo-kąpielowe.
Na zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu wydatkowano ze środków samorządu ponad 2,5 mln zł. Wszystko z myślą, aby mieszkańcy mieli dostęp do nowoczesnej medycyny we własnym mieście, gdzie liczy się jakość leczenia i wygoda pacjenta.