Szpital Miejski w Sosnowcu został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

18 września, 2013

Szpital Miejski w Sosnowcu funkcjonuje już jako spółka prawa handlowego pod firmą: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.
10 września 2013r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Struktura jednostki nie zmienia się i nadal obejmuje obiekt przy ul. Szpitalnej (Zagórze) i przy ul. Zegadłowicza (Centrum).
Dla naszych pacjentów najważniejsze jest to, że nie ulegnie zmianie zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych wykonywanych na dotychczasowych zasadach, czyli w ramach kontraktu z NFZ.

Dzięki przekształceniu Gmina Sosnowiec będzie mogła wystąpić do Ministerstwa Zdrowia o środki na restrukturyzację zadłużenia Szpitala, co pozwoli na spłacenie jego zobowiązań ze środków dotacji z budżetu państwa.