Szpital zaprasza na badania TK

16 kwietnia, 2020

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy o zwiększonym dostępie do badań tomografii komputerowej. Oferujemy bardzo krótkie terminy wykonywania badań  1-2 dni.

Umawianie terminów badań telefoniczne:

tel. 32 4130 281, 32 4130 282, w godz. 8.00-15.00

Miejsce wykonywania badań: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 Pracownia Tomografii Komputerowej

Godziny wykonywania badań: 8.00-13.00.

Dodatkowe informacje:

W dniu umówionego badania następuje rejestracja pacjenta ze skierowaniem na wykonanie badania TK oraz, w przypadku badań tego wymagających, wykonanie oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi (oznaczenie poziomu kreatyniny we krwi – badanie laboratoryjne w cenie 11,00 zł – uprzejmie prosimy o przygotowanie zgodnej kwoty gotówki).

Środki bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii koronawirusa:

Pacjenci są umawiani w odpowiednich odstępach czasowych. Zapewniamy osobną poczekalnię dla każdego Pacjenta. Badania wykonywane są w obiekcie przy ul. Szpitalnej 1, na parterze, blisko wejścia do budynku. W lokalizacji nie ma kontaktu z pacjentami hospitalizowanymi. Personel stosuje środki ochrony osobistej. Pacjenci po wejściu do Szpitala proszeni są o zdezynfekowanie rąk środkiem dezynfekcyjnym, następnie zostają poddani weryfikacji pod kątem objawów koronawirusa, poprzez pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym; prowadzony jest rejestr osób wchodzących do Szpitala: data i godzina wejścia, imię, nazwisko, telefon kontaktowy, z kim Pacjent wchodzi do Szpitala. Pacjent, a jeśli wymaga pomocy, także osoba towarzysząca, powinni mieć zakryte usta i nos.