Szpital został doposażony w sprzęt medyczny ratujący życie.

26 marca, 2010

Dzięki otrzymanej dotacji z budżetu Miasta Sosnowca Szpital Miejski dokonał zakupu sprzętu i aparatury medycznej ratującej życie.

Izby Przyjęć i Oddziały, a także Pracownie i Poradnie, wyposażono wg zgłoszonych potrzeb w:

monitory parametrów życiowych,
aparaty EKG,
walizki reanimacyjne,
defibrylatory,
pulsoks ymetry,
respiratory pneumatyczne,
ssaki elektryczne,
pompy infuzyjne,
łóżka do intensywnej terapii.

Pozyskanie nowego sprzętu poprawiło jakość usług i zwiększyło bezpieczeństwo pacjentów przebywających w Szpitalu (szczególnie w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia) oraz osób zgłaszających się do Izb Przyjęć.
Rozwiązania organizacyjne, służące podniesieniu jakości udzielanych świadczeń i bezpieczeństwa chorych wprowadzono również dzięki dokonanym dyslokacjom komórek.

W obiekcie przy ul. Szpitalnej 1, Izba Przyjęć I prowadzi całodobowy dyżur internistyczny jako zabezpieczenie mieszkańców Sosnowca wymagających natychmiastowej hospitalizacji z objawami zagrażającymi zdrowiu i życiu dotyczącymi chorób wewnętrznych, a także neurologicznych, w tym udarów mózgu. W Szpitalu Miejskim w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej działa w pełni wyposażony Pododdział Udarowy oraz dwa Oddziały Neurologiczne, a także Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Tomograf Komputerowy i Rezonans Magnetyczny. Dla zapewnienia bezpieczeństwa leczonych tam pacjentów powołano całodobowo dyżurujący Zespół Reanimacyjny.

Działalność zabiegowa została zgrupowana w budynku przy ul. Zegadłowicza 3. Całodobowo jest tam dostępny zespół anestezjologiczny i zespół zabiegowy, jako zabezpieczenie mieszkańców Sosnowca z objawami zagrażającymi zdrowiu i życiu wymagających natychmiastowej hospitalizacji z wdrożeniem leczenia operacyjnego.

W pozostałych przypadkach, zgodnie z informacją otrzymaną z Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2009 od poniedziałku do piątku od 18.00 do 8.00 dnia następnego, oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia opiekę lekarską i pielęgniarską mieszkańcom Sosnowca zapewnia Ambulatorium Stacji Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu przy ul. Czarnej 14.