Termomodernizacja przy ul. Szpitalnej 1.

12 stycznia, 2015

Od początku grudnia ubiegłego roku w kompleksie budynków Szpitala przy ulicy Szpitalnej trwa realizacja zadania pn. „Termomodernizacja segmentu zachodniego budynku Szpitala oraz wymiana części nawierzchni chodników i miejsc postojowych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp.z o.o.”.
Zadanie obejmuje prace z zakresu:
– robót budowlanych,
– robót elewacyjnych,
– robót malarskich,
– tynkowania,
– instalacji odgromowych,
– robót drogowych.

Inwestycja ta jest ostatnim etapem modernizacji segmentu zachodniego budynku Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 1. Zakończenie termomodernizacji, uwarunkowane warunkami pogodowymi, przewidywane jest maksymalnie w marcu 2015r.