Uroczyste otwarcie Centrum.

21 grudnia, 2010

Dnia 15 grudnia 2010r. mieszkańcy po raz ostatni mogli zwiedzać Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem
Biskup Sosnowiecki ks. Grzegorz Kaszak dokonał uroczystego poświęcenia pomieszczeń i błogosławił wszystkim pracownikom Centrum.

Uroczyste otwarcie Centrum.

Gratulacje złożył Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Pan Grzegorz Hudzik.