Uroczyste otwarcie Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

27 stycznia, 2012

W dniu 3 lutego 2012 roku o godzinie 12.00 odbędzie się uroczystość otwarcia Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w nowo wyremontowanych pomieszczeniach w budynku Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3 (segment C, II p.).
Działalność Oddziału opiera się o bazę 38 łóżek, w tym dwa łóżka intensywnej opieki medycznej, zlokalizowanych na dwóch odcinkach.
Rocznie Oddział hospitalizuje ok. 1500 pacjentów, udziela 25 000 porad i zabezpiecza opiekę medyczną dla mieszkańców Miasta Sosnowca.
W Oddziale zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pod kierownictwem Ordynatora dr. n. med. Bogdana Wójcika.
Leczenie schorzeń układu ruchu oraz ich następstw prowadzone jest z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik.

W załączeniu plan otwarcia chirurgii.