Uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej

11 maja, 2022

W związku z ponownym uruchomieniem Dziennego Domu Opieki Medycznej przy ul. Szpitalnej 1 wznowiony zostaje nabór Pacjentów.

Dzienny Dom Opieki Medycznej oferuje wsparcie osób niesamodzielnych z podregionu sosnowieckiego, które: mają powyżej 65 lat, w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymały 40-65 punktów, ze względu na stan zdrowia nie mogą pozostawać wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Oferta kierowana jest do Pacjentów: bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, z ryzykiem hospitalizowania w najbliższym czasie, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielono świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego.

Przyjęcie do placówki DDOM odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel) – dokumenty kwalifikacyjne.

Pobyt jest bezpłatny – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych, w godz. 7.30-15.30.

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorem w sprawie rekrutacji Pacjentów i odbioru dokumentów do kwalifikacji: tel. 782-515-101 lub DDOM wew. 32 4130 562.