Uruchomiono Oddział Geriatrii

16 stycznia, 2012

Uprzejmie informujemy Kierowników Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej o uruchomieniu z dniem 1 stycznia 2012 roku Oddziału Geriatrii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 i możliwości kierowania pacjentów do planowanych hospitalizacji diagnostyczno – terapeutycznych. Uzgodnień w zakresie planowych przyjęć pacjentów można dokonać kontaktując się telefonicznie pod numerami telefonów: (32) 4130 197, (32) 4130 201, (32) 4130 196.