Wielki szacunek za Waszą pracę!

12 maja, 2021

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo pogody ducha
i wielu sukcesów w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Dziękujemy za trud i zaangażowanie, które codziennie wkładacie w wykonywaną pracę
oraz troskę jaką otaczacie każdego pacjenta.

Dyrekcja Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji