Wyrazy solidarności dla Ukrainy

2 marca, 2022

Wobec tragicznych wydarzeń w Ukrainie, w pełni solidaryzujemy się z jej Obywatelami i wspieramy ich całym sercem. W tej trudnej sytuacji, Sosnowiecki Szpital Miejski oferuje pomoc medyczną i przyjmuje obywateli Ukrainy na tych samych zasadach, co obywateli Polski. Staramy się także zapewnić Pacjentom wsparcie naszych pracowników, którzy znają język ukraiński lub rosyjski i będą służyli pomocą w tłumaczeniu.

Wspieramy także działania pomocowe organizowane przez @Sosnowiec Łączy i zachęcamy do udziału w miejskiej zbiórce darów. Wszystkie informacje dostępne są na profilach i stronie www miasta Sosnowiec.

Działajmy i pomagajmy razem, w myśl hasła „Sosnowiec łączy”!

Link do miejskiej zbiórki: https://www.facebook.com/miastososnowiec/posts/1916729128534385