Zabytkowy park w barwach jesieni

30 października, 2015

Polska złota jesień mieni się kolorami złota, czerwieni, brązów i pomarańczy. Z jej uroków mogą cieszyć się także Pacjenci i pracownicy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego w Zagórzu. Wszystko za sprawą zabytkowego parku okalającego naszą Placówkę.

Warto wiedzieć, że park jako część zespołu pałacowo-parkowego został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 703/63 decyzją WKZ z dnia 12.06.1963 r. o powierzchni ponad 5 hektarów.

Park tworzy zespół w połączeniu z pałacykiem, który powstał w czwartej dekadzie XIX wieku około 1790 roku w stylu wczesnoklasycystycznym. Domniemanym architektem był słynny architekt Franciszek Maria Lanci. Właścicielami pałacyku była rodzina Mieroszewskich. Pałacyk w roku 1863 był czynnym ośrodkiem przygotowań do powstania styczniowego. W runie parku występują rośliny zamieszczone na Czerwonej liście roślin naczyniowych województwa śląskiego – złoć żółta, zawilec żółty oraz czosnek niedźwiedzi. Ten ostatni objęty częściową ochroną gatunkową. W głębi parku znajduje się grota, z czasów, gdy w Polsce powstawały ogrody romantyczne.

Rosną także drzewa o wymiarach pomnikowych. Park stanowi część obszaru, który przez stowarzyszenie Pakosznica został zaproponowany do objęcia dodatkową ochroną prawną w formie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego. Ogromnym walorem parku jest naturalny, leśny – grądowy charakter. Świadczy o tym skład gatunkowy runa, podszytu oraz drzew, a także duża dynamika odnawiania się leśnych gatunków drzew budujących drzewostan. Park stanowi siedlisko lęgowe dla wielu chronionych gatunków ptaków takich jak: zięba, kos, śpiewak, pierwiosnek, grzywacz, strzyżyk, pełzacz, kowalik, bogatka, modraszka, kapturka. Park zasiedlają także wiewiórki pospolite oraz zając szarak.

Warunki naturalne parku świadczą o jego wyjątkowości i unikatowości, wyróżniając go spośród innych zabytkowych parków. Sosnowiecki Szpital Miejski czyni starania, by pozyskać środki na rewitalizację tego wyjątkowego miejsca w sercu Zagórza.

PARK JESIEŃ