• Strona główna
  • Aktualności
  • Zakończenia zadania pn. „Ograniczenie zagrożeń ekologicznych – termomodernizacja, zabudowa kotłowni, odnawialne źródła energii.”.
Zakończenia zadania pn. „Ograniczenie zagrożeń ekologicznych – termomodernizacja, zabudowa kotłowni, odnawialne źródła energii.”.

12 sierpnia, 2010

Dnia 10 sierpnia 2010r. w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu odbyła się uroczystość zakończenia zadania pn. „Ograniczenie zagrożeń ekologicznych – termomodernizacja, zabudowa kotłowni, odnawialne źródła energii.”.
Świętowanie zakończenia inwestycji jest tradycją w zadaniach realizowanych z udziałem środków Mechanizmu Finansowego EOG. i wymogiem ze strony Donatora. Zgodnie z umową, dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego wynosiło do 85% całkowitego kwalifikowanego kosztu realizacji projektu, w kwocie odpowiadającej 1 354 014 EUR. Pozostałą część kosztów zobowiązała się pokryć Gmina Sosnowiec.
Na chwilę obecną wynikający z umów koszt zadania wynosi 9 098 649,28 zł. Ostateczne rozliczenie zadania ma nastąpić w IV kwartale 2010r., co wynika z planu wdrażania projektu.
Należy zwrócić uwagę, że jest to całkowity koszt zadania, na który składają się koszty kwalifikowane i niekwalifikowane do dofinansowania. Koszty kwalifikowane są z kolei dzielone na koszty kwalifikowane refundowane i nierefundowane.
Dodatkowo informuję, że sposób prowadzenia inwestycji był kontrolowany zarówno przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jak również przez instytucję wdrażającą tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W obu przypadkach prowadzenie inwestycji i wydatkowanie środków oceniono pozytywnie.
Nieodpowiedzialne opinie wygłaszane przez osoby zwłaszcza pełniące funkcje publiczne mogą okazać się działaniami na szkodę szpitala i w konsekwencji na szkodę społeczeństwa Miasta Sosnowca.
Faktem jest, że wykonano 9 357 m2 elewacji, wymieniono 1 666 m2 okien, wymieniono ponad 11 km rur, zaizolowano 4 994 m2 dachu, wymieniono 802 kaloryfery, zamontowano 2 kotły grzewcze niskotemperaturowe i 42 kolektory słoneczne, zdjęto i zutylizowano płyty azbestowe.
Na uroczystość przybył Prezydent Miasta Sosnowca Pan Kazimierz Górski.
Swoją obecnością zaszczycili również Radni Miasta Sosnowca, Przedstawiciele Posłów i Senatorów ziemi zagłębiowskiej, oraz Wojewody i Marszałka Województwa.Obecni byli zaproszeni Kapelani oraz dyrektorzy i kierownicy sosnowieckich instytucji związanych lub współpracujących z sektorem ochrony zdrowia i ochrony środowiska w tym z Urzędu Miasta, przedstawiciele organizacji związkowych, kierownictwo i pracownicy Szpitala.
Dyrektor szczególnie powitał członków Rady Społecznej Szpitala, organizacje związkowe i pracowników, podkreślił, że na pewnym etapie robót, wszyscy w pewnym stopniu podejmowali trud we wspólnym celu powodzenia realizacji zadania. Ważny jest każdy wniesiony wkład. Począwszy od pomysłu po jego realizację na każdym etapie.
Roboty budowlane prowadzone były we wszystkich pomieszczeniach budynku Szpitala zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 1. Utrudnienia dotyczyły zatem wszystkich komórek działalności podstawowej (oddziałów, poradni, pracowni w tym pomieszczeń TK i RM) i administracji.
W Oddziałach Szpitalnych działających przy ul. Szpitalnej, w czasie prac polegających na wymianie pionów wodnych i CO oraz okien, sukcesywnie wyłączeniu podlegały poszczególne obszary łóżkowe. Pomimo tych utrudnień, żaden z oddziałów nie zaprzestał działalności i wszystkie w pełni realizowały zawarty kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Najtrudniejszym przedsięwzięciem było wykonanie prac w obszarze Pododdziału Udarowego i Izby Przyjęć. Wymagało bardzo dużego zintensyfikowania prac i koordynacji zarówno ze strony wykonawcy jak również kadry Szpitala. Posadowienie tych komórek w jednym pionie, bezpośrednio jednej nad drugą, dodatkowo podnosiło stopień skomplikowania zadania.
Wielkim zaszczytem dla pracowników były słowa uznania wyrażone przez Prezydenta Miasta Kazimierza Górskiego. Swoje refleksje przedstawili również zebrani goście, Pani Iwona Borchulska Przewodnicząca Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Pan Daniel Miklasiński Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Sosnowca, a także wspominany wcześniej Prezes firmy Danpol S.J. Pan Marian Piechota.
W piękny słoneczny dzień pastelowa elewacja Szpitala prezentowała się doskonale.
Efekty wizualne to jednak nie wszystko, najważniejsze kryje się w liczbach, zmniejszonych wydatkach na ogrzewanie i pozytywnych skutkach ekologicznych.
Najbliższy sezon grzewczy pozwoli ocenić, w jakim stopniu termomodernizacja przyczyniła się do zmniejszenia kosztów ogrzewania szpitala.
Przewiduje się również efekt ekonomiczny z tytułu podgrzewania wody za pomocą kolektorów słonecznych.
Rezultat zrealizowanej w 2010r. inwestycji będzie się kumulował w każdym kolejnym roku.
Z radością dzielimy się tą informacją z mieszkańcami Sosnowca.

Zobacz artykuł w portalu WNP.pl

Galeria:

Zakończenia zadania pn. „Ograniczenie zagrożeń ekologicznych – termomodernizacja, zabudowa kotłowni, odnawialne źródła energii.”.