• Strona główna
  • „Adaptacja pomieszczeń Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej”
„Adaptacja pomieszczeń Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej”

13 września, 2019

Znak sprawy: ZP-2200-27/19

Termin składania ofert: 30.09.2019r. godz. 10:00