• Strona główna
  • Aktualizacja dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w obiektach SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3 wraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Aktualizacja dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w obiektach SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu ul. Zegadłowicza 3 wraz pełnieniem nadzoru autorskiego

23 lipca, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZZP- 2200-56/9

Termin składania ofert: 2009/07/31 16:16