Dostawa bielizny szpitalnej i odzieży operacyjnej

8 grudnia, 2008

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/73/2008

Termin składania ofert: 2008/12/17 16:21