Dostawa czytników do skanowania kodów kreskowych

4 listopada, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZZP-2200-77/09

Termin składania ofert: 2009/11/16 16:15