Dostawa gazów medycznych – tlenu, dwutlenku węgla, helu

4 lutego, 2010

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZZP-2200-6/10

Termin składania ofert: 2010/02/16 16:15