dostawa implantów

11 maja, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-23/22

Termin składania ofert: 19.05.2022r. godz.10:00

postępowanie prowadzone jest na platformie:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,85127,73327646e297a1f99adf14b3f7254415.html