DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

16 czerwca, 2020

Znak sprawy: ZP-2200-18/20

Termin składania ofert: 30.07.2020 10:00

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dostęp do wszelkich dokumentów/ materiałów znajduje się pod poniższym adresem:
https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/