• Strona główna
  • dostawa jednorazowych ostrzy, środków ochrony indywidualnej, rękawiczek diagnostycznych, zestawów do strzykawki automatycznej, sprzętu jedno i wielorazowego użycia, materiałów zużywalnych
dostawa jednorazowych ostrzy, środków ochrony indywidualnej, rękawiczek diagnostycznych, zestawów do strzykawki automatycznej, sprzętu jedno i wielorazowego użycia, materiałów zużywalnych

29 czerwca, 2021

Znak sprawy: ZP-2200-15/21

Termin składania ofert: 30.07.2021r. godz. 10:30

Postępowanie będzie prowadzone na stronie: https://szpital-sosnowiec.logintrade.net