• Strona główna
  • „Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu” „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim””.
„Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w ramach projektu” „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim””.

17 grudnia, 2021

Znak sprawy: ZP-2200-39/21

Termin składania ofert: 14.01.2022r. godz. 10:00

w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II, „Cyfrowe Śląskie:,

Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych: Umowa UDA-RPSL.02.01.00-24-OBEC/20-00

Postępowanie prowadzone jest pod adresem

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,69497,0132cbf286123e999adc67e23a9397fe.html