• Strona główna
  • Dostawa materiałów do pracowni RTG: filmów RTG i TK, odczynników i środków pomocniczych
Dostawa materiałów do pracowni RTG: filmów RTG i TK, odczynników i środków pomocniczych

3 marca, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/15/2009

Termin składania ofert: 2009/03/16 16:20