DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

18 października, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-52/22

Termin składania ofert: 27.10.2022 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,104122,42088dbe797589ca9e5c8dc05b9865f0.html