DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

18 listopada, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-60/22

Termin składania ofert: 28.11.2022 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,108373,70b330c80fa8db688f59afc10de04a02.html