• Strona główna
  • DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, STAPLERÓW, HEMOSTATYKÓW, WSZCZEPIALNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, STAPLERÓW, HEMOSTATYKÓW, WSZCZEPIALNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

21 kwietnia, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-18/22

Termin składania ofert: 05.05.2022r. godz. 10.00

Postępowanie prowadzone jest na platformie

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,83089,ce6e6d048914eccdc312d53e64e566b7.html