• Strona główna
  • Dostawa odczynników do badań hematologicznych, immunochemicznych, koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do badań koagulologicznych do posiadanego przez szpital analizatora
Dostawa odczynników do badań hematologicznych, immunochemicznych, koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do badań koagulologicznych do posiadanego przez szpital analizatora

12 kwietnia, 2012

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZZP-2200-18/12

Termin składania ofert: 2012/05/22 16:06