DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH

10 lutego, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-7/23

Termin składania ofert: 20.02.2023 10:00

Postępowanie prowadzone na paltformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,117742,fab55811525be3d6e53a950bf168117b.html