• Strona główna
  • Dostawa odczynników do badań koagulologicznych do posiadanych przez szpital analizatorów oraz odczynników i materiałów kontrolnych do wykonywania oznaczenia poziomu d-dimerów na analizatorze będącym w użytkowaniu u zamawiającego
Dostawa odczynników do badań koagulologicznych do posiadanych przez szpital analizatorów oraz odczynników i materiałów kontrolnych do wykonywania oznaczenia poziomu d-dimerów na analizatorze będącym w użytkowaniu u zamawiającego

14 września, 2012

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZZP-2200-91/12

Termin składania ofert: 2012/09/26 16:03