• Strona główna
  • Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do badań koagulologicznych do posiadanego przez szpital analizatora, odczynników do badania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatorów szybkich testów diagnostycznych, drobnego sprzętu
Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do badań koagulologicznych do posiadanego przez szpital analizatora, odczynników do badania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatorów szybkich testów diagnostycznych, drobnego sprzętu

14 września, 2012

Wartość zamówienia: ---

Znak sprawy: ZZP-2200-87/12

Termin składania ofert: 2012/10/29 16:03