• Strona główna
  • DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH, ODCZYNNIKÓW, KASET I AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA PARAMETRÓW
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH, ODCZYNNIKÓW, KASET I AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA PARAMETRÓW

16 kwietnia, 2021

Znak sprawy: ZP-2200-6/21

Termin składania ofert: 26 Kwiecień 2021 10:00

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dostęp do wszelkich dokumentów/ materiałów znajduje się pod poniższym adresem:
https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/