• Strona główna
  • Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą odpowiednich aparatów oraz dostawa płytek agarowych
Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą odpowiednich aparatów oraz dostawa płytek agarowych

15 kwietnia, 2009

Wartość zamówienia: poniżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/27/2009

Termin składania ofert: 2009/04/27 16:20