• Strona główna
  • DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ABL 90 FLEX PLUS
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ABL 90 FLEX PLUS

27 kwietnia, 2023

Znak sprawy: ZP-2200-17/23

Termin składania ofert: 08.05.2023 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login Trade pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,126651,9011e2602f1475135ddedb72daf6049d.html