• Strona główna
  • Dostawa odczynników laboratoryjnych, części zużywalnych i jednorazowego sprzętu laboratoryjnego
Dostawa odczynników laboratoryjnych, części zużywalnych i jednorazowego sprzętu laboratoryjnego

26 maja, 2009

Wartość zamówienia: powyżej 206 000 euro

Znak sprawy: ZP/35/2009

Termin składania ofert: 2009/07/07 16:19