• Strona główna
  • DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ABL 90 FLEX PLUS, TESTÓW JAKOŚCIOWYCH DO WYKRYWANIA OBECNOŚCI ANTYGENU SARS-CoV-2
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ABL 90 FLEX PLUS, TESTÓW JAKOŚCIOWYCH DO WYKRYWANIA OBECNOŚCI ANTYGENU SARS-CoV-2

22 marca, 2022

Znak sprawy: ZP-2200-11/22

Termin składania ofert: 20.04.2022 10:00

Postępowanie prowadzone jest na platformie Login pod linkiem:

https://szpital-sosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,79312,882c8ea84c89a0673edc57d3108ac940.html